Bescherm mensenrechten in het digitale tijdperk

Q.C. van Est, L. Kool

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdragePopulair

39 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het gebruik van robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality kan mensenrechten versterken, maar ook ondermijnen. Gebrek aan aandacht voor de schaduwzijden van digitalisering leidt tot uitholling van onze mensenrechten. De ambitie om digitale koploper te zijn, verplicht Nederland een voorloperrol te spelen bij het waarborgen en waar nodig herzien van mensenrechten in het digitale tijdperk. Nederlandse parlementariërs kunnen bijvoorbeeld nieuwe wetgeving in dit kader ethisch toetsen op mensenrechten. Het rapport ‘Mensenrechten in het robottijdperk’ van het Rathenau Instituut geeft hier handvatten voor. Deze studie sluit daarmee aan bij het rapport ‘Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ dat het Rathenau Instituut in februari 2017 uitbracht op verzoek van de Eerste Kamer.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverRathenau Instituut
Aantal pagina's3
Plaats van productieDen Haag
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit

van Est, Q. C., & Kool, L. (2017). Bescherm mensenrechten in het digitale tijdperk. Den Haag: Rathenau Instituut.