BES with FEM: Building Energy Simulation using Finite Element Methods

A.W.M. Schijndel, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'BES with FEM: Building Energy Simulation using Finite Element Methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen