BES with FEM: building energy simulation using finite element methods

A. W. M. van Schijndel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'BES with FEM: building energy simulation using finite element methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen