Berkeley problems in mathematics / P.N. de Souza, J.-N. Silva

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)507-508
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume4/17
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit