Beperken van het wisselrisico tegen minder kosten

Albert B. Matser, L.A. Soenen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  23 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)653-671
  TijdschriftEconomisch en Sociaal Tijdschrift
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit