Bepaling van de hoeksnelheid en de hoekversnelling van de secundaire stang c bij regelmatige aandrijving van de kruk a van een stangenvierzijde (abcd)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

232 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)99-100
TijdschriftConstructeur
Volume2
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1963
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit