Beoordelen en motivatie van leerlingen in de les LO: Een overzicht van de resultaten van promotieonderzoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Afgelopen maart verscheen het proefschrift “Assessment and Motivation”, waarin wetenschappelijk onderzoek wordt beschreven naar de motivationele effecten van beoordelen bij LO. Dit eerste artikel (LO 5) geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten. In een tweede artikel (LO 7) worden de onderzoeksresultaten vertaald naar praktische aanbevelingen voor de onderwijspraktijk.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)46
Aantal pagina's49
TijdschriftLichamelijke Opvoeding magazine
Volume5
StatusGepubliceerd - jun 2021

Citeer dit