Benefits of social intelligence in home dialogue systems

P. Saini, B.E.R. Ruyter, de, P. Markopoulos, A. Breemen, van

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    13 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Benefits of social intelligence in home dialogue systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science