Bending dynamics and directionality reversal in liquid crystal network photoactuators

C.L. Oosten, van, D. Corbett, D. Davies, M. Warner, C.W.M. Bastiaansen, D.J. Broer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  147 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bending dynamics and directionality reversal in liquid crystal network photoactuators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen