Benchmarking bundling practices in the software industry

J. Angeren, van, R. Bommel, van, C. Arupia, S. Brinkkemper

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

50 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Benchmarking bundling practices in the software industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie