Benchmark solutions for flows with rheologically complex interfaces

M.A. Carrozza, M.A. Hulsen (Corresponding author), P.D. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Benchmark solutions for flows with rheologically complex interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie