Benchmark of quasi-linear models against gyrokinetic single scale simulations in deuterium and tritium plasmas for a JET high beta hybrid discharge

A. Mariani (Corresponding author), P. Mantica, I. Casiraghi, J. Citrin, T. Görler, G.M. Staebler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Benchmark of quasi-linear models against gyrokinetic single scale simulations in deuterium and tritium plasmas for a JET high beta hybrid discharge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie