Bemanningsstructuren in de scheepvaart

H. Kuipers, P.M. Bagchus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)228-251
TijdschriftM&O
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit