Bell's inequality and the coincidence-time loophole

J.A. Larsson, R.D. Gill

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bell's inequality and the coincidence-time loophole'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie