Bellen vertellen hoe we sneller kunnen zwemmen

J. van Houwelingen, W. van de Water, R.P.J. Kunnen, G.J.F. van Heijst, H.J.H. Clercx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)174-177
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume82
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit