Belastinggeval regenwater theoretisch geanalyseerd - Constructief ontwerpen : wateraccumulatie op lichte daken (2)

H.J. Fijneman, F. Herwijnen, van, H.H. Snijder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In dit artikel is het belastinggeval wateraccumulatie beschouwd voor star en verend gesteunde liggers. Voor de star gesteunde liggers is een aantal basisbelastinggevallen geanalyseerd. In de praktijk komen verend gesteunde liggers vaak voor, bijvoorbeeld bij dakconstructies opgebouwd uit hoofdliggers en gordingen. Ook verend gesteunde liggers zijn geanalyseerd. Voor een dakconstructie bestaande uit hoofdliggers en gordingen is een stelsel van vergelijkingen afgeleid waarmee zowel een schatting kan worden gemaakt van de benodigde profielen in het voorontwerp, als een controleberekening ter verificatie van het belastinggeval wateraccumulatie. Dit allemaal zonder iteratieve berekeningsmethodén, om het mechanisme van wateraccumulatie zo helder mogelijk te illustreren.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-51
Aantal pagina's5
TijdschriftBouwen met Staal
Volume37
Nummer van het tijdschrift178
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit