Beheersing luchtinfecties, kunnen installaties bijdragen?

W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe kunnen luchtbehandelinginstallaties bijdragen aan het verminderen van infectiegevaar qp lC's? Dat is een belangrijke vraag bij het ontwerpen van ventilatiesystemen voor deze ruimten. Dit vraagt specialistische kennis die dit soortcomplexe installaties vereisen om optimaal te functioneren als ondersteunende periferie voor het behandelingsproces.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftTechnologie in de Gezondheidszorg
Volume2003
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit