Behaviour of motor units of human arm muscles: differences between slow isometric contraction and relaxation

J.J. Denier van der Gon, B.M. Haar Romenij, ter, E.J. Zuylen, Van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  58 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Behaviour of motor units of human arm muscles: differences between slow isometric contraction and relaxation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Nursing and Health Professions

  Neuroscience