Behaviour of hydrogen gas diffusion anodes

J.J.T.T. Vermeijlen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

370 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Everaerts, F.M., Promotor
  • Cramers, C.A.M.G., Promotor
Datum van toekenning19 sep 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0473-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit