Behaviour of Ash Forming Compounds in Biomass Furnaces - Measurement and Analyses of Aerosols Formed during Fixed-Bed Biomass Combustion

T. Brunner, I. Obernberger, M. Joeller, A. Arich, P. Polt

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the international IEA Seminar "Aerosols in Biomass Combustion"
  Plaats van productieSwitzerland, Zurich
  Pagina's75-80
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit