Behaviour of a tall vertical gas-evolving cell. Part I: Distribution of void fraction and of ohmic resistance

L.J.J. Janssen, G.J. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  139 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Behaviour of a tall vertical gas-evolving cell. Part I: Distribution of void fraction and of ohmic resistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen