Behavioral Science and Diversity in Software Engineering

Jeffrey C. Carver, Henry Muccini, Birgit Penzenstadler, Raphael Prikladnicki, Alexander Serebrenik, Thomas Zimmermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

The “Practioners' Digest” department in this issue of IEEE Software covers two topics: the behavioral science of software engineering and diversity in software engineering (this issue’s theme) and includes papers from the 42nd International Conference on Software Engineering (ICSE20), 2019 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME19), 13th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE20), Empirical Software Engineering and Measurement 2020 (ESEM20), and Association for Computing Machinery Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE20).
Originele taal-2Engels
Artikelnummer9354400
Pagina's (van-tot)107-112
Aantal pagina's6
TijdschriftIEEE Software
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2021

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavioral Science and Diversity in Software Engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit