Behavior of Ti3+ centers in the low- and high-temperature reduction of Pt/TiO2, studied by ESR

T. Huizinga, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

144 Citaten (Scopus)
183 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2156-2158
TijdschriftJournal of Physical Chemistry
Volume85
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit