Behavior in repeated prisoner's dilemma games with shifted outcomes analyzed with a statistical learning model

M.A.L.M. Assen, van, C.C.P. Snijders, J. Weesie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavior in repeated prisoner's dilemma games with shifted outcomes analyzed with a statistical learning model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Sociale wetenschappen