Behavior-driven development for real-time embedded systems

Amir Soltani Nezhad, Johan J. Lukkien, Rudolf H. Mak

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavior-driven development for real-time embedded systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen