Behavior analysis in the medical sector: theory and practice

Mahdi Alizadeh, Sander Peters, Sandro Etalle, Nicola Zannone

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavior analysis in the medical sector: theory and practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen