Behaaglijkheid van bewoner en gebruiker : fundamentele menselijke behoeften bevredigen

P. Schmid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

51 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftGezond Bouwen en Wonen
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit