Begeleiding van startende leraren: Aanzetten tot reflectie op de eigen lespraktijk

Gonny L.M. Schellings, Michelle Helms-Lorenz, Piety Runhaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Beginnen als starter in het onderwijs is een uitdaging. Vanaf dag één moet een startende leraar leren omgaan met belangen en wensen van vele actoren. Een goed ‘inductieprogramma’ voor startende leraren in de eerste jaren van hun loopbaan is essentieel om een soepele transitie van opleiding naar beroep te realiseren, de praktijkschok te dempen en een professionele ontwikkeling te bevorderen. Dit artikel brengt een aantal praktijkvoorbeelden samen die binnen het kader van het landelijk project Begeleiding van startende leraren worden vormgegeven en geflankeerd zijn door landelijk onderzoek
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)2-8
Aantal pagina's7
TijdschriftOnderwijstijd
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mrt 2021

Citeer dit