Bedrijfsmechanisatie : een belangrijke synthese tussen bedrijfstechniek en bedrijfseconomie

J.B. Aninga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)666A-671A
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume21
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit