Bedrijfsmechanisatie

J.M. Bragt, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's23
StatusGepubliceerd - 1986

Bibliografische nota

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het werktuigkundig construeren aan de faculteit der Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven op 10 oktober 1986.

Citeer dit