Bedrijfskundige herorientatie van de bedrijfseconomie

J.A.M. Theeuwes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)39-49
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume60
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit