Bedrijfskundige aspecten van engineer-to-order produktie : voorwoord special

D.R. Muntslag, J.W.M. Bertrand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)210-211
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume64
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit