Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime in microreactor setup with internal recirculation

K.T. Zuidhof, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten, J.T. Tinge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime in microreactor setup with internal recirculation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen