Beamforming and reflector antenna approach for silicon-based Ka-band massive MIMO base stations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Beamforming and reflector antenna approach for silicon-based Ka-band massive MIMO base stations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen