Beam search heuristics for the single and multi-commodity capacitated Multi-facility Weber Problems

M. Hakan Akyüz, Temel Öncan, I. Kuban Altinel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beam search heuristics for the single and multi-commodity capacitated Multi-facility Weber Problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science