Beam experiments with state selected Ne(3Po,3P2) metastable atoms

M.J. Verheijen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Verster, N.F., Promotor
  • Schram, Daan C., Promotor
  • Beijerinck, Herman, Co-Promotor
Datum van toekenning20 mrt. 1984
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit