Beacon-based algorithms for geometric routing

M. Biro, J. Iwerks, I. Kostitsyna, J.S.B. Mitchell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
366 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProc. 13th International Symposium on Algorithms and Data Structures (WADS)
RedacteurenF. Dehne, R. Solis-Oba, J.R. Sack
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijSpringer
Pagina's158-169
Aantal pagina's12
ISBN van elektronische versie978-3-642-40103-9
ISBN van geprinte versie978-3-642-40104-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamLecture Notes in Computer Science
UitgeverijSpringer
Volume8037

Citeer dit