Beaches of islands of tractability : algorithms for parsimony and minimum perfect phylogeny haplotyping problems

L.J.J. Iersel, van, J.C.M. Keijsper, S.M. Kelk, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

2 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamSPOR-Report : reports in statistics, probability and operations research
Volume200609
ISSN van geprinte versie1567-5211

Citeer dit