BCD cards: a tool for designing theory-based behavior change technologies

Chrysanthi Konstanti, Evangelos Karapanos, Panos Markopoulos

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'BCD cards: a tool for designing theory-based behavior change technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen