Bayesian inference with rescaled Gaussian process priors

A.W. Vaart, van der, J.H. Zanten, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  43 Citaten (Scopus)
  83 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bayesian inference with rescaled Gaussian process priors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Economics, Econometrics and Finance