Bayesian inference on the parameters of the truncated normal distribution and application to reverberation chamber measurement data

Ramiro Serra (Corresponding author), Carlo Carobbi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bayesian inference on the parameters of the truncated normal distribution and application to reverberation chamber measurement data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen