Bayesian calibration and probability bounds analysis solution to the Nasa 2020 UQ challenge on optimization under uncertainty

A. Gray, A. Wimbush, M. DeAngelis, P. O. Hristov, E. Miralles-Dolz, D. Calleja, R. Rocchetta

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bayesian calibration and probability bounds analysis solution to the Nasa 2020 UQ challenge on optimization under uncertainty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen