Batteryless mm-wave wireless sensors

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverijSpringer
ISBN van elektronische versie978-3-319-72980-0
ISBN van geprinte versie978-3-319-72979-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Publicatie series

NaamBatteryless mm-Wave Wireless Sensors
ISSN van geprinte versie1872-082X
ISSN van elektronische versie2197-1854

Citeer dit