Basic theorems for parallel processes in time muCRL

J.F. Groote, J.J. Wamel, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelIn proceedings Workshop for Distributed Systems.
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit