Basic principles of hydraulics

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-73
  TijdschriftJournal of the Japan Oil Hydraulics Association
  StatusGepubliceerd - 1965

  Citeer dit