Basic model and governing equation of solar cells used in power and control applications

A. Izadian, A. Pourtaherian, S. Motahari

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Basic model and governing equation of solar cells used in power and control applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie