Basic aspects of the seasonal storage of solar heat in the ground

H.R. Fischer, C.W.J. van Koppen, J.J. Puts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSun 2 : proceedings of the International Solar Energy Society silver jubilee congress, held in Atlanta, Georgia, May 28 - June 1, 1979 : proceedings / Ed. K.W. Boeer, B.H. Glenn
Plaats van productieLondon
UitgeverijPergamon
ISBN van geprinte versie0-08-025074-2
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit