Banking on Domain Knowledge for Faster Transactions: Leveraging Models to Avoid Coordination

Timotheus Martinianus Soethout

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Vinju, Jurgen J., Promotor
  • van der Storm, Tijs, Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning27 jun. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5523-9
StatusGepubliceerd - 27 jun. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit