Banishing bad buckling

C.W.A.M. Overveld, van, B. Wyvill

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

An algorithm is presented which can be used to alleviate shape artifacts (buckling) that occur with interpolating spline curves or interpolating spline surfaces. The algorithm consists of applying small displacements to some of the vertices that are interpolated. It is based on a quantitative measure for the amount of buckling, and a relaxation method to reduce this amount.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-28
Aantal pagina's16
TijdschriftJournal of Graphics Tools
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Banishing bad buckling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit