Bamboo - Determination of physical and mechanical properties -Part 1: Requirements

J.J.A. Janssen (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bamboo - Determination of physical and mechanical properties -Part 1: Requirements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen